Home | Links | Contact Liam
Return to the Home pageAbout Liam AylwardEuropean ParliamentPress Releases & CoverageMedia Gallery & DownloadsLinksContact Liam Aylward

My Rights As A EuropeanStudying in Europe (External Link)Working in Europe (External Link)Travelling in Europe (External Link)
Liam Aylward M.E.P. on Facebook

Send To A Friend

Bookmark Page

Set As Homepage

Mailing List Signup

RSS 2.0 Feed

About Liam Aylward

Born September 27th, 1952 in Kilkenny.

Liam is married to Kathleen, with two sons and two daughters. As a Fianna Fáil MEP, Liam is a member of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE).

Rugadh ar an 27ú Meán Fómhair, 1952 i gCill Chainnigh é.

Tá Liam pósta le Kathleen agus beirt mhac agus beirt iníonacha acu. Mar fheisire Eorpach Fhianna Fáil is ball do Chomhaontas Daonlathaithe agus Liobrálaithe na hEorpa (ALDE) é Liam.

Political CV of Liam AylwardThe Agriculture Committee

An Introduction

Liam Aylward was Minister of State at the Department of Education from February 1992-94 with special responsibility for Youth and Sport. He was Minister of State at the Department of Forestry from November 1988 - July 1989. He was first elected to the Dáil for Carlow-Kilkenny in 1977 and elected every election since. Click to read more...

Ba Aire Stáit é Liam Aylward sa Roinn Oideachais ó 1992 go 1994 a raibh freagracht speisialta air maidir leis an Óige agus Spórt. Ba Aire Stáit sa Roinn Foraoiseachta é idir Samhain 1988 agus Iúil 1989. Toghadh mar dhuine de na comhaltaí do Dháilcheantar Cheatharlach-Cill Chainnigh don chéad uair i 1977 é agus a shuíochán coinnithe aige i ngach uile toghcháin ó shin i leith.

European Parliament

Liam Aylward is currently a Member of the European Parliament for Ireland East.

In the Parliament Liam Aylward sits with the ALDE (Alliance of Liberals and Democrats for Europe) political group and is a Member of the European Parliamentary Committee on Agriculture and Rural Development.

He has earned France's highest honour for non-citizens, for his work on Ireland and Europe's agricultural interests.

He is also a substitute Member on the European Parliamentary Committee on Education and Culture.

As well as his Committee responsibilities he is a Member of the European Parliamentary Delegation for relations with MERCOSUR (alliance of South American countries who have formed a common market).

He is also a Member of the Delegation to the Euro-Latin American Parliamentary Assembly and a substitute Member of the Delegation to the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly (African, Caribbean and Pacific nations).

Faoi láthair is Feisire de Pharlaimint na hEorpa don Oirthear é Liam Aylward.

Suíonn Liam Aylward leis an ngrúpa polaitiúil ALDE (Comhaontas Daonlathaithe agus Liobrálaithe na hEorpa) sa Pharlaimint agus is ball de Choiste Pharlaimint na hEorpa um Thalmhaíocht agus Fhorbairt Tuaithe é.

Bhronn rialtas na Fraince an gradam is airde atá acu do neamhnáisiúnaigh ar Liam mar aitheantas ar an saothar a dhein sé don earnáil talmhaíochta in Éirinn agus san Aontas Eorpach.

Is ionadaí é ar Choiste Pharlaimint na hEorpa um Oideachas agus Chultúr chomh maith.

Anuas ar a chuid dualgas ar na coistí thuas luaite is ball de Thoscaireacht Pharlaimint na hEorpa don chaidreamh le MERCOSUR (comhaontas tíortha Mheiriceá Theas a bhfuil cómhargadh bunaithe acu) é Liam Aylward.

Is ball é chomh maith den Thoscaireacht chun Comhthionól Parlaiminteach an AE-Mheiriceá Laidinigh agus is ionadaí é ar an dToscaireacht chun Comhthionól an AE-ACP (Grúpa na Stát san Afraic, sa Mhuir Chairib agus san Aigéan Ciúin).

Background

He began his political career on Kilkenny County Council on which he served between 1974 and 1992 and again between 1999 and 2002. While on the County Council he worked on the Health Committee and Education Committee. He has been elected in every election that he has contested since 1974.

He was also a member of various Sub-Committees including the South-Eastern Health Board (HSE - chairman 1986-1987), the General Council of County Councils, and as Chairman of the Kilkenny V.E.C (1999-2002).

He was first elected to Dáil Éireann for Carlow-Kilkenny in 1977. Between November 1988 and July 1989, he worked as Minister of State at the Department of Forestry.

Following this, he was appointed Minister of State at the Department of Education with special responsibility for Youth and Sport from February 1992 until 1994. Between 2002 and 2004 Liam served as Minister of State at the Department of Agriculture and Food with special responsibility for Animal Health and Welfare and Customer Service.

He was a Member of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe 1987-88, 1989-92 and 1997-2002.

Chuir Liam Aylward tús lena shaol polaitiúil ar Chomhairle Contae Chill Chainnigh, a raibh sé ina bhall de ó 1974 agus 1992 agus arís ó 1999 agus 2002. Agus é ina bhall den Chomhairle Contae shuigh Liam ar an gCoiste Sláinte agus ar an gCoiste Oideachais. D'éirigh leis suíochán a bhaint amach i ngach uile toghcháin ina raibh sé ina iarrthóir ó 1974 i leith.

Tá tréimhsí caite aige le fochoistí áirithe chomh maith, Bord Sláinte an Oirdheiscirt (FSS - Cathaoirleach 1986-1987), Ardchomhairle na gComhairlí Contae agus mar chathaoirleach ar Choiste Gairmoideachas Chontae Chill Chainnigh (1999-2002) ina measc.

Toghadh chuig Dáil Éireann mar dhuine de na comhaltaí do Dháilcheantar Cheatharlach-Cill Chainnigh i 1977 é. Idir Samhain 1988 agus Iúil 1989 bhí sé ina Aire Stáit sa Roinn Foraoiseachta.

Ina dhiaidh sin, ainmníodh mar Aire Stáit sa Roinn Oideachais é ó Feabhra 1992 go 1994 le freagracht speisialta air maidir leis an Óige agus Spórt. Idir 2002 agus 2004 bhí Liam ina Aire Stáit sa Roinn Talmhaíochta agus Bia le freagracht speisialta air maidir le sláinte ainmhithe, leas ainmhithe agus seirbhís do chustaiméirí.

Ba ball é de Thionól Parlaiminteach Chomhairle na hEorpa 1987-88, 1989-92 agus 1997-2002.

See Liam's MEP profile.

Copyright © 2005 - 2014 Liam Aylward. Site by Event Ireland